Quick Menu
표준특허
검색·정보
표준특허 검색
테마별 검색
제목 + 분쟁내용
+ 상세검색 열기
검색 수 : 3,738
NO 표준화기구 표준번호 출원번호 기술분류 침해권리 발생일자 분쟁결과
3738 ETSI TS 25.322 (6.7.0) US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3737 ETSI TS 25.322 (6.7.0) US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3736 ETSI TS 125 322 v6.7.0 US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3735 ETSI TS 125 322 v6.7.0 US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3734 ETSI TS 25.322 (6.7.0) US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3733 ETSI TS 125 322 v6.7.0 US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3732 ETSI TS 25.322 (6.7.0) US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3731 ETSI TS 125 322 v6.7.0 US11524486 정보통신 특허 2022.02.25 진행중
원 v. 피고명 L2 Mobile Technologies LLC v. Google LLC
제품명 Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a with 5G, and Pixel 5
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3730 IEEE 802.11a US10827445 정보통신 특허 2022.02.10 진행중
원 v. 피고명 Redwood Technologies LLC v. Sonim Technologies Inc
제품명 XP3, XP3plus, XP5, XP5s, XP6, XP7, XP8, XP8800, RS60, RS80, RT80, Ex-Handy 09, Ex-Handy 209, Ex-Handy 209-A, KWSA50K, KWSA80K, Smart-Ex 01, Smart-Ex 201, and Smart-Ex 201-A
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
3729 ETSI TS 36.211 US10486895 정보통신 특허 2022.02.04 진행중
원 v. 피고명 Redwood Technologies LLC v. Fortinet Inc
제품명 FAP-831F, FAP-431F, FAP-433F, FAP-432F, FAP-231F, FAP-234F, FAP23JF, FAP-221E, FAP-223E, FAP-C24JE, FAP-U431F, FAP-U433F, FAP-U432F, FAP-U231F, FAP-U234F, FAP-U421EV, FAP-U423EV, FAP-U422EV, FAP-U321EV, FAP-U323EV, FAPU24JEV, AP832i, AP832e, FAP-222C, FAP-222E, FAP-223E, FAP-224E, FAP-231E, FAP421E, FAP-423E, FAP-S221E, FAP-S223E, FAP-S321C, FAP-S323C, FAP-S421E, FAP-S422E, FAP-S423E, FAP-U221EV, FAP-U223EV
상세정보 선언∙등재정보 / 분쟁정보
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]